Eleştirel Feminizm Sözlüğü


Bir kitap tanıtalım bu yazımızda sizlere.. Eleştirel Feminizm Sözlüğü türkçeye çevrildi. Çeviren Gülnur Acar Savran.

Sözlüğü  H.Hirata, F.Laborie, H.Le Doaré, D.Senotier hazırladı. Sözlükte cinsellikten ev emeğine, fuhuştan esnekleşmeye  feminist teorinin ve politikanın başvurduğu çeşitli kavramları yer alıyor. Eleştirel Feminizm Sözlüğü, feminist teoriye olduğu kadar feminist politikaya da ışık tutuyor.

“Toplumsal olanın cinsiyetlendirilmesini ve onun etkilerini yöntemsel olarak görünür kıldığı ölçüde bu eserin doğası gereği epistemolojik bir ereği vardır. Aslında, nesnelerin temsilinde ve sözcüklerin, düşüncelerin, düşünce sistemlerinin üretilmesinde etkin olan erkek-merkezliliğin sorgulanması için bir sistematiğe varmanın peşindedir. Bu kitap, hiçbir görüngünün yansız akıllar tarafından şekillendirilmiş olamayacağı fikrini zorunlu hale getirmeyi ummaktadır – bunlar, ekonominin finansa ya da genel olarak iletişimin bilişime dönüşmesi kadar görünürde erkeklerle kadınlar arasındaki ilişkilerden uzak görüngüler olsa bile.

Feminist teori, kişiden kişiye, bir dönemden diğerine gezinirken, yeni kullanımlara ve bazen de farklı disiplinlere göre dönüşen göçebe teorilerdendir. Bu kitap bu yolculuğun rehberi olabilir ama yolculuğun yerine geçemez.”Instagram

Leave A Response

*