Almanya’da Yaşayanlar Hangi Koşullarda Çocuk Parası Alır?

Almanya’da çocukların geçimini sağlayacak asgari gelirin vergiden muaf olması anayasal bir hükümdür. Peşin vergi iadesi olarak ödenen çocuk parası, herşeyden önce bu anayasal hükmü yerine getirmek çin ödenir. Çocuk parasının bu asgari miktarı aşan kısmı ise ailenin desteklenmesini amaçlar. Bu desteği elbette iyi kullanmak gerekir. Yanlış yönde değil.

Haklarınız
Çocuğu olan ve Almanya’da oturan herkesin çocuk parası alma hakkı vardır. Geçerli bir yerleşim izni ya da belli amaçlara yönelik oturma izni olan yabancılar da bu hakka sahiptir. Ancak – örneğin görevleri nedeniyle – bir süre Almanya dışında yaşayan anne ve babalar da çocuk parası alabilirler. Fakat devlet çocuk parasını sadece Federal Almanya’da ya da AB üye ülkelerinden birinde ya da İsviçre’de yaşayan çocuklar için öder (tabii ki her zaman olduğu gibi, burada da istisnalar mevcuttur).
Önemli: Her çocuk için yalnız bir kişi çocuk parası alır. Anne ve baba, aileye dahil çocukları için çocuk parasını kimin alacağına aralarında serbestçe karar verebilirler.
Anne ile baba ayrı yaşıyor ya da boşanmışlarsa, çocuk parası, çocuk kimin yanında yaşıyorsa ona verilir. Peki anne ve baba yanında yaşamayan çocuklar için ne yapılabilir? Çocuk parası bu durumlarda genellikle çocukların yaşadıkları aileye ya da çocukların geçiminin büyük kısmını karşılayan kişiye ödenir.

Hangi Çocuklar için “Çocuk Parası” alabilirsiniz?
• Eğer sizin evinizde yaşıyorlarsa, eşinizin çocukları,
• evinizde yaşayan, uzun süreden beri aileye dahil olan ve artık öz anne ve babalarının himayesi altında bulunmayan evlatlıklar,
• ailenize dahil ettiğiniz torunlarınız için de çocuk parası alırsınız.
• Bu şartlardan birisinin uyması halinde, 18 yaşını doldurmamış çocuklar için kesinlikle çocuk parası alırsınız.
• Çocuğun 18 yaşından büyük olması halinde de çocuk parası almak mümkün
olabilir.
1 Ocak 2007’den itibaren aşağıda belirtilen şartlarda çocuk parası yaş sınırı 25’e yükselir, yani genç:
• 1983 ya da daha sonra dünyaya gelmiş ise. 1982 doğumlu gençlerde yaş sınırı 26, 1981 ve daha sonra dünyaya gelenler için şimdiye kadar olduğu gibi 27 olarak kalmaktadır.
• Henüz okula gidiyor veya bir meslek öğreniyorsa ve bir takvim yılı içindeki geliri veya maaşı 7.680 EUR´yu aşmıyorsa. Gelir ve maaşından özel eğitim masraflarının çıkartılması gerekir. Bunlar örneğin, ev ile yüksekokul arasındaki yol masrafları, eğitim için gerekli kitap ve çalışma araçları ve öğrenim ücretleridir. Çocuk parası hakkı kaybedilmeden takvim yılı boyunca toplam 7.680 EUR´ya kadar kazanılması mümkün olduğundan, üniversite öğrencilerinin sömestr tatili sırasında kazandıkları para çoğu kez çocuk parasını etkilemez. İki eğitim dilimi arasındaki kısa geçiş süreleri de eğitim sürecinden sayılmaktadır;
• ilgili teşvik yasalarına göre bir yıllık sosyal ya da ekolojik hizmet görevi veya AB ’Jugend in Aktion’ programına dahil gönüllü hizmet ya da Sivil Hizmet Yasası’nın 14b maddesince yurtdışında başka bir hizmet yapıyorsa;
• mesleki eğitim yerinin olmamayışından dolayı meslek eğitimine başlayamıyor ya da devam ettiremiyorsa
• işi olmayan ve bir İş Ajansı’nda iş arayan olarak kayıtlı olan ve 21. yaşını doldurmamış ise. Bu durumda da 7.680 EUR sınırı geçerlidir.

Özel Uygulamalar
Çocukları 25 yaşını aşmış olsalar da, bazı özel şartlarda ebeveyne yine de çocuk parası ödenir.
Eğitim gören veya yasal askerlik hizmetini ya da askerlik hizmeti yerine sivil veya benzeri bir hizmet (örneğin, kalkınma yardımcısı hizmeti) yapan erkek çocuklar için, 25 yaşını aşmış olmalarına rağmen çocuk parası ödenir. Bu durumlarda 25 senelik yaş sınırı yasal askerlik ya da sivil hizmet süresi kadar uzatılır. Örneğin: Oğlunuz 15 ay temel askerlik hizmeti yaptıysa,
kendisinin gelir ve aylıkları yılda 7.680 EUR’yu aşmadığı sürece ve 26 yaş ve 3 ayı doldurana kadar çocuk parası alabilirsiniz.
Özürlü çocuklar için, bunlar özürleri dolayısıyla geçimlerini kendileri sağlayamıyorlarsa ve eğer sözkonusu engellilik durumu 25 yaş sınırından önce başlamış ise, 25 yaşından sonra da çocuk parası ödenir. Yetimlere, kendileri için çocuk parası ya da benzeri bir ödeme
alma hakkına sahip kimseleri yoksa, ayda 154 EUR ödenir. Bu durum, ebeveynin nerde ikamet ettiklerini bilmeyen çocuklar için
de geçerlidir.Instagram

Leave A Response

*