CEDAW gölge raporu


CEDAW Türkiye toplantısı gerçekleşti. Toplantıda hükümetten sözleşmeye uyarak, ayrımcılık, kadına yönelik şiddet, seçilmede kadın kotası, kadın istihdamı ve anadilde eğitim konularında gecikmeden önlem almasını istedi.

KTCK Kadın Platformu ve CEDAW Sivil Toplum Yürütme Kurulu üyesi 20 kadın sivil toplum örgütünün, ülke çapında örgütlü 6 etkin kadın platformu ve 135 yerel ve merkezi bağımsız kadın örgütünün desteğiyle hazırladığı CEDAW Gölge Raporu, Türkiye’de kadına karşı ayrımcılığın her alanda devam ettiğini ve gerçek hayatta kadın-erkek eşitliğini sağlamak için siyasi iradenin yetersiz kaldığı yine gözler önünde.

Gölge Rapor, “Yasalar Önünde Eşitlik” ilkesinin hâlâ Anayasa, Türk Ceza Yasası, Medeni Yasa gibi temel yasalarda eksik kaldığını belirterek, kadınların yakınları olan erkekler tarafından namus adına öldürüldüğünü, zoraki ve erken yaşta evlendirildiğini kaydediyor. Yine rapora göre, Türkiye’deki kadınların 5’te birinden fazlası okuma yazma bilmiyor.

Gölge Rapor’da öngörülen Siyasi Partiler ve Seçim yasalarına yüzde 50 eşitlik hükmünün eklenmesi ve kadın – erkek eşitliğini sağlamaya yönelik geçici özel önlemler konusu da Komite tarafından hükümete soruldu. Komite, Türkiye Büyük Milet Meclisi’nde yüzde 9’da kalan kadın vekil oranının artırılması ve önümüzdeki 2011 seçimleri için kota uygulamasının hayata geçirilmesini istedi.

Yani kadın her alanda hep bir adım, hatta birkaç adım arkada güzel ülkemde…


CEDAW Nedir?

Kadınlara Karşı Her Türlü Ayırımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi’nin İngilizce adının baş harflerinden oluşan CEDAW, kadın haklarının uluslararası hukuk çerçevesinde ele alındığı ve hükümetleri bağlayıcı bir niteliği olan tek evrensel sözleşmedir. Bu bağlamda CEDAW ‘Uluslararası Kadın Hakları Bildirgesi’ olarak da tanımlanmaktadır. Sözleşme, kadınların kanun karşısında eşitliğinin sağlanmasını amaçlamakta ve kadınların siyasal, sosyal, ekonomik ve kültürel yaşamda erkeklerle eşit konumda olmaları için devletleri önlem almaya sevk etmektedir. Hükümetler ve kadın kuruluşlarının ortak çalışmaları sonucunda hazırlanan bu temel sözleşme, 1979 yılında Birleşmiş Milletler tarafından onaylanmış ve 1981 yılında yürürlülüğe girmiştir. CEDAW Sözleşmesi halihazırda 170 ülke tarafından imzalanarak kabul edilmiştir. 1999 yılında ise Sözleşmede eklemeler yapılmıştır. Bu İhtiyari Protokol de şu ana kadar 47 ülke tarafından onaylamıştır. İhtiyari Protokol’ün Sözleşmeye en büyük katkısı, iki yeni aracı kadınların kullanımına açmasıdır. Bunlar ‘kişisel başvuru’ hakkı ve bağımsız uzmanlardan oluşan CEDAW Komitesi’nin ‘inceleme’ yetkisidir. Buna göre kadınlar, kendilerine CEDAW Sözleşmesi ile tanınmış haklarının ihlal edildiği gerekçesiyle ulusal yargı yollarının tüketilmesinin ardından CEDAW Komitesi’ne başvurabilmektedirler.Instagram

Leave A Response

*