Çocuklarda Kekemelik ve Tedavisi

Kekemelik bir tür konuşma bozukluğudur. Bozukluğun şiddeti kikişinin içinde bulunduğu duruma göre değişiklikler gösterir. Kişi kalabalık ortamlarda, stresli durumlarda kekemeliği artar. Şarkı söylerken, şiir okurken kekeleme olmaz.

Kekemelik 2 çeşittir.

Birincisi; 2 ile 4 yaş arası çıkar ve yapı bozukluğu ile ilgisi yoktur. Bazı sesli harfleri telaffuz etme zorluğundandır. Yeterli kelime dağarcığı olmadığı için, düşüncelerini söze dökememekten dolayı konuşma bozukluğu olur. Geçici bir durumdur. Anne babanın yaklaşımı önemlidir. Baskı yapmadan ona konuşmayı öğretmek gerekir.

İkinci tip kekemelik ise;  kronik hale gelen kekemeliktir ki, 6-7 yaş civarında ortaya çıkar. Yapılan araştırmaya göre kekeme çocuklar kendine güveni olmayan , korkak yapılı olanlarda çıkıyor.

Eğer çocuğunuz kekeme ise, kalıcı olmaması için ona yardımcı ve tam destek olamlısınız. Aile iiçi sıkıntılar yaşıyorsanız, bunu asla çocuğunuza yansıtmamak gerekir. Ona asla bağırmamalı, diğer normal konuşan çocuklarla asla kıyaslamamalısınız.  Onu dikkatlice, sıkılmadan dinlemeli, ona önem verdiğinizi göstermelisiniz.

Konuşurken kelimeyi hatırlamadığı durumlarda asla kelimeyi hatırlatmamalı ve cümlesini tamamlamamalısınız. Eğer çocuğunuz yorgun ve konuşmaya isteksiz ise, asla zorlamalısınız.

Çocuğunuza kekemeliğini hatırlatmamalı, onun diğer olumlu özelliklerini ortaya çıkarmalı ve bu arada yavaş yavaş kekemeliğini çözmek için  şiirler okutmalı, şarkılar söyletmelisiniz.Instagram

Leave A Response

*