Estetik

ESTETIK TERAZIEstetik… Hayatımızın her alanına giren, her an estetiği arayan biz insanlar için güzellikle özdeş olmuştur zaman içinde.

“Estetik” kelimesi Yunanca “aisthesis” veya aisthanesthai” kelimelerinden gelir. Duyum, duyular, algı, duygu ile algılamak gibi anlamlar
taşır. Bu kelimelerden çıkarılabilecek olan, estetiğin, duygusallığın sağladığı bilgilerin bilimi olmasıdır. Estetiğin kurucusu Alexander G.Baumgarten’-dir. Ona göre mantık, düşünce ve zihne bağlı yukarıdaki bilgilerin doğruluğunu inceleyen bir bilimdi. Estetik de duyu ve duygulara bağlı bilgilerin doğruluğunu inceleyecekti. Yani estetik mantığın ikiz kardeşi veya duyulara dayalı bilgilerin mantığı olarak ortaya konmuştu.

Elbette burada size estetiğin felsefesinden bahsetmeyeceğiz daha fazla. Kısaca estetiğin temel kavramlarına göz atacağız.

Estetiğe bazıları “Sanat felsefesi” demesine rağmen “güzellik felsefesi” diyenler de çoktur. Dolayısıyla bugün estetiğin en temel kavram, güzelliktir.

Güzellik, çağdan çağa, toplumdan topluma ve insandan insana, hattâ insanın yaşına, mesleğSERAMIK BALIKine, içinde bulunduğu sosyal ve psikolojik duruma göre değişen bir değerdir. Zaten insan gerçek bir dünyada kendi koyduğu, yaygın kabul gören değerleriyle yaşar. Bilgilerimizi düzenleyen doğruluk değerleri, ahlâkımızı dü-zenleyen iyilik değerleri ekonomimizi ve pratik hayatımızı düzenleyen yararlılık değerleri ve estetik hayatımızı düzenleyen güzellik değer-leri vardır. Bu değerleri ortaya koyan bir şeyi, güzel ve iyi yapan insanın ta kendisidir.

Estetik en fazla sanatta yer edinmiştir ve sonrası da güzellikle özdeşleştirilmiş, kadınların dünyasına girmiştir. Güzel olma uğruna estetik operasyonların sayısı her geçen gün artmaktadır. Estetik temel kavramından uzaklaşmışta olsa, adı ile kışkırtıcı, bütünleyici, görsel ve göreceli bir kavram halini almıştır.

Güzellik ve Sırları