İlk Türk Kadın Mitinginin 90. Yılı Kutlandı


İlk Türk Kadın Mitingi’nin 90. yıldönümü programı 10 Aralık Perşembe günü saat 10.00’de gerçekleştirildi.

Programa Vali Mustafa KARA’nın eşi Ayten KARA, Samsun Milletvekili Binnur ŞAHİNOĞLU, Trabzon Milletvekili Safiye SEYMENOĞLU, Aksaray Milletvekili İlknur İNCEÖZ,Bursa Milletvekili Canan CANDEMİRÇELİK, Kültür Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Şener BAŞAR, Türk Anneler Derneği Genel Başkanı Gül BAYSAL,Kastamonu Millet Vekili Hasan ALTAN,10 Aralık Kastamonu Kadın Platformu Başkanı Meral DÖNMEZ, Türkiye Yardım Sevenler Derneği Kastamonu Şube Başkanı Ferhan ÇELEN ve dernek üyeleri, Rektör Bahri GÖKÇEBAY ve eşi, Belediye Başkanı Turhan TOPÇUOĞLU ve eşi, Kastamonu Bayan STÖ temsilcileri ve çok sayıda bayanlar katıldı.

İlk Türk Kadın Mitingi’nin 90.yıldönümü programı Kastamonu Kadın Platformu adına Vali Mustafa KARA’nın eşi Sayın Ayten KARA’nın Atatürk ve Şehit Şerife Bacı Anıtı önüne çelenk koymasıyla başladı.

Çelenk Konmasının ardından 10 Aralık Kastamonu Kadın Platformu Başkanı Meral DÖNMEZ ve Türk Anneler Derneği Başkanı Gül BAYSAL birer konuşma yaptılar.

10 Aralık Kastamonu Kadın Platformu Başkanı Meral DÖNMEZ konuşmasında; “Yakın tarihimizde Kastamonulu hanımların yaptıkları en güzel hareketlerden birisi şüphesiz ki, 1919’da düzenlenen ilk Türk Kadın Mitingi’dir. Bilindiği gibi, 1918 yılında imzalanan Mondros Mütarekesi ile güzel yurdumuz parçalanmış ve işgal edilmiştir. Düşmanlar, ele geçirdikleri yerlerde, büyük tepkilere sebep olan barbar davranışlar göstermişlerdir. Bunun üzerine Kastamonulu hanımlar, vahşetleri protesto etmek üzere miting yapmaya karar vermişler ve öncelikle bir tertip komitesi kurmuşlardır. Bu komitede şu kişiler görev almıştır: Zekiye Hanım (Polis Md. eşi), Kâmuran Hanım, Saime Hanım (Sağlık Md. eşi), Bedriye Hanım (Maarif Md. eşi), Münire Hanım, Refika Hanım, Neyyire Hanım (Reji Md. kızı).

10 Aralık 1919 günü, üçbinden ziyade kadın, Kız Öğretmen Okulu’nun bahçesinde toplanmış, işgalleri, vahşetleri ve yapılan haksızlıkları şiddetle protesto etmiştir. Mitingde Zekiye Hanım, Kız Öğretmen Okulu Müdiresi Hikmet Hanım ve yardımcısı İclâl Hanım ile Miralay Osman Bey’in kızı Refika Hanım birer konuşma yapmışlardır. Gazetelerdeki yer darlığından sadece Zekiye Hanım’ın konuşması yayınlanmış, diğer hanımlardan ise özür dilenmiştir. Zekiye Hanım, işgalleri ve haksızlıkları şiddetle kınamış ve evlatlarımızın, kardeşlerimizin kanıyla suladığımız yurtlarımızın işgaline, kardeşlerimizin felaketine susmayacağız demiştir.

Haksızlıklara son vermek için, itilâf Devletlerinin kadınlarına başvuracaklarını söyledikten sonra; “Eğer onlar da hakkımızı teslim etmezlerse, evlâtlarımızın kanlarına kendi kanlarımızı karıştırarak erkeklerimizle bir safta, dinimiz ve istiklâlimiz için ölecek; haksızlara, zalimlere tarihin lanetlerini terkederek şehâmetle öleceğiz”, demiştir. Mitingde alınan karar gereği, ABD Başkanı Wilson ile Fransa Cumhurbaşkanı Poincare’nin eşleri ile İngiltere ve italya Kraliçelerine ve Hindistan İmparatoriçesi’ne telgraflar çekilerek işgaller protesto edilmiş ve düşmanların ülkemizi derhal terk etmeleri istenmiştir. Bu telgrafların diplomatik bir üslûpla kaleme alındığı görülmektedir. Söz gelimi, Fransa ile tarihteki ikili ilişkilere değinilmiş; Amerika’ya ise Wilson Prensipleri hatırlatılarak bunların ne olduğu sorulmuştur. Miting sonrasında padişaha ve sadrazama da birer telgraf gönderilerek bilgi verilmiştir. Mustafa Kemal Paşa’nın henüz Ankara’ya gelmediği tarihlerde sergilenen bu hareket, Kastamonulu hanımların millî şuurlarının ne kadar yüksek olduğunu açıkça göstermektedir. Ancak bu, sadece onların değil, bütün Türk kadınlarının da ortak heyecanı olarak kabul edilmelidir.

Daha sonra törene katılanlar toplu halde Valilik Konağı’na geçerek Vali Mustafa KARA’yı makamında ziyaret etti. Vali KARA; “Kastamonu Kadınının Kurtuluş Savaşında ilk tepkisini ortaya çıkaran 90.yılı kutlu olsun. Kastamonu Kadını tarih de en büyük varlığını göstererek bütün dünya ülkelerinin eşlerine, liderlerin eşlerine gönderdikleri telgrafla Türk yurdunu işgale uğramasını protesto etmişlerdir. Bu Türk Tarihinde Kadın olarak, kadınlarımız tarafından kutlanan ve tepki gösterilen en büyük gündür. Ben sizin değerli mücadelenizin 90.yılını yürekten kutluyorum” dedi.

10 Aralık Platformu ve törene katılan bayanlar Belediye Başkanı Turhan TOPÇUOĞLU’nu makamında ziyaret ettiler.

Vali Mustafa KARA ziyaret sonunda 13:00’de Rıfat Ilgaz Kültür Merkezi’nde açılışı yapılacak olan, İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi 80’li yıllar mezunları olarak”İdgsa80”li kadın fotoğraf sanatçılarının Fotoğraf sergisi açılışına katıldı.

Programın devamında Rıfat Ilgaz Kültür Merkezinde, İlk Türk Kadın Mitinginin 90.yıl dönümü dolayısıyla Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç.Dr.Ayten Sezer ARIĞ Cumhuriyetimizde kadın, Osmanlıda kadın konulu konferans vermiştir.

Konferansın ardından, “10 Aralık 1919 İlk Kadın Mitingi’nin Kastamonu’da yapılmasının nedenleri ve Kastamonu Kadını hakkındaki düşünceler” konulu İlimiz Ortaöğretim öğrencileri arasında kompozisyon yarışmasında birinci, ikinci ve üçüncü olanlara, Vali Mustafa Kara tarafından çeyrek altınla ödüllendirilmiştir.

kaynak: http://www.kastamonu.gov.trInstagram

Leave A Response

*