Kadın Olmak..

 

Yıllardır tartışıla gelir  kadın ve kadın sorunları… Bu sorun gitgide toplumun her kesiminde kendini gösteriyor.  Sosyal yapımızda kadın nasıl bir yer teşkil etmelidir, insan toplumu içinde herkese verilen haklara sahip olan, faaliyetlerinin tam randımanını verebilen bir üye olabilmek için, kadın ne şekilde bütün gücünü ve yeteneklerini geliştirebilir? Pek çok biçime bürünmüş, her kesimde farklı bi şekilde görülen sömürü, ihtiyaç ve baskının yerine özgür bir insanlık, sosyal bakımdan olduğu kadar, fiziksel bakımdan da sıhhatli bir toplum için ne gerekir?

Kadına burada çok fazla görev düşmektedir. Asla boyun eğen olmamalı, kimliğini ortaya koyabilmeli, her şeyi göze alabilmelidir. Doğurganlığı sağlayan kadın bunu da başarabilmelidir.  Pek çok örnek mevcuttur ama yeterli midir? Neden bilim insanlarının içinde kadının yeri  azdır.  Neden siyasette çok fazla yer edinemenişler ya da edinmemişlerdir?  Hiç düşündünüz mü?

Kadınlar politik hayata çağrılmazlarsa, hep geri plan destekçi olarak görünürlerse, ev işi ve mutfak arasında ve çocuklarla başbaşa bir mücadele içinde yer alırsa, gerçek özgürlüklerine asla kavuşamazlar. Bu durumda da demokrasi diye bir gerçeğin olduğunu kabul etmek de güçtür.  Bu burjuva yönetimin etkilerinden biridir aynı zamanda. Sadece feodal yapıdan kaynaklanmamaktadır. Bu sadece ülkemize has bir sorun değildir. Bu tüm dünyanın sorunudur

Bu sorun ancak ve ancak sosyal çelişkiler ortadan kaldırıldığı zaman, erkeğin kadını bir seks objesi, bir köle görme anlayışından uzaklaştığı zaman yok olabilir. Töre cinayetleri bittiği zaman, gereken saygınlığı kazandığı zaman… Demek oluyor ki önümüzde daha çook uzun yıllar var, kadının kendi kimliğini bulması, bunu kanıtlaması ve erkeğin kabul etmesi için.Instagram

Leave A Response

*