Meme kanseri ile ilgili tespitler


Özellikle Türkiye’de meme kanseri oldukça yaygın. Onun için yılda iki defa her sağlıklı kadın tahlil ve röntgenlerini mutlaka yaptırmalı. Erken teşhis, riski düşürür.

Yaşamı boyunca kadının memesinde bir sertlik fark etmesi ya da ağrı gelişmesi sık rastlan bir durumdur. Memede fark edilen sertliklerin, kitlelerin ve değişikliklerin büyük bir çoğunluğu kanser değildir. Eğer kanserse bile meme kanseri, en kolay taranabilen ve erken teşhisi hayat kurtaran bir kanser türüdür.

Meme, süt bezleri ve burada üretilen sütü meme başına taşıyan kanallardan oluşur. Bu süt bezleri ve kanalları döşeyen hücrelerin, yukarıda tanımladığımız şekilde, kontrol dışı olarak çoğalmaları ve vücudun çeşitli yerlerine giderek çoğalmaya devam etmelerine meme kanseri denir.

  • Ülkemizde her 8 kadından biri meme kanserine yakalanma riski altında
  • Türkiye’de her yıl 30 bin kadının meme kanserine yakalandığı tahmin ediliyor
  • Gelişmiş ülkelerde yaklaşık 50 senedir meme kanseri tarama programları uygulanıyor ve ele gelmeyen meme kanseri oranı %75, meme kanserinden ölümler % 50 azalmış
  • Eğer ailede meme kanseri yaşamış bir kişi varsa; risk daha fazla artıyor
  • Hiç bir riski dahi olmasa da %12 kişi kansere yakalanabiliyor
  • Erken teşhis sağlandığında ülkemizde 7-8 bin kadının hayatı kurtarılabilir
  • Yirmi yaş üzerindeki kadınlar, her ayın belirli bir döneminde kendi kendilerini muayene etmelidirler. Bu muayene sırasında meme dokusunda farklılık olup olmadığı araştırılır. Eğer bir değişiklik tespit edilirse derhal bir hekime baş vurulmalıdır. Bir değişiklik saptanmasa bile, üç yılda bir kez hekim tarafından muayene edilmelidirler.
  • Kırk yaşına gelen kadınların, kendi yaptıkları periyodik muayeneye ek olarak her yıl bir kez hekim tarafından muayene edilmeleri gereklidir. Ayrıca her yıl veya iki yıl ara ile mamogrofiyi çektirmeleri gereklidir.
  • Elli yaşından sonra, kadınlar kendilerinin periyodik muayenelerine ve her yıl bir defa hekim muayenesine devam etmeli ve mamografi dediğimiz meme filmini her yıl çektirmelidir.Instagram

Leave A Response

*