Mitolojide Yunan tanrı ve tanrıçaları


Yunan mitolojisi,  Yunan tanrıça ve tanrıları ile özdeşleşmiştir. Sözlü edebiyatın her alanında, efsanelerde tanrı ve tanrıçalardan sözü edilir. Peki hangi tanrı ya da tanrıça ne tanrısıdır, biliyor musun. Merak edenler için…

Ate : Hata ve günah tanrıçası
Aurora: Eos’un latince adı. Şafak tanrıçası
Bellona: Romalılarda zafer tanrıçası
Bona Dea: Doğurganlık tanrıçası
Camenta : Romalılarda doğum tanrıçası
Egeria: Romalıların doğum tanrıçası
Eris: Nifak tanrıçası
Fama : Halkın sesi tanrıçası
Febris : Hararet ve sıtma tanrıçası
Feronia: Çeşmelerin ve ormanların tanrıçası
Flora: Yeşeren bitkilerin çiçeklerin tanrıçası

Fors: Tesadüf tanrıçası
Fraude : Hile tanrıçası
Gaia: Toprak. Bütün tanrıların soylarının çıktığı en eski ve ilk tanrıça ( Tellus / Romalılarda)
Hygieia: Sağlık tanrıçası
Jaso: Hastalıklar tanrıçası
Juturne: Romalıların su kaynakları tanrıçası
Libitina: Roma’da ölüler için yapılan merasimi koruyan tanrıça
Lita‘lar: Dua ve niyaz tanrıçaları
Metis: Hikmet ve akıllılık tanrıçası
Moira‘lar: Kader tanrıçaları
Momos: Alay ve hiciv tanrıçası
Mnemosyne: Hatıra tanrıçası
Nemesis, (Ultio): İntikam tanrıçası
Nyks: Gece tanrıçası
Panakeia: Asklepios gibi hekimlikle uğraşan sağlık tanrıçası
Parkae: Romalıların talih tanrıçalarına verdikleri ad

Peitho: İkne etme, kandırma tanrıçası
Penia: Yoksulluk tanrıçası.
Phobos: Korku tanrıçası
Phthonos: Haset tanrıçalarından biri
Pilumunus: Yeni doğan çocukları koruyan Roma tanrıçası
Pitho : Kandırma ve inandırma tanrıçası
Poine: (Poene) İntikam ve ceza tanrıçası
Pomona : Romalılarda meyve tanrıçası
Pragsidike: Adalet tanrıçası
Reheme/Rheme: Şöhret tanrıçası
Rheia: Dağlık bölgelerin tanrıçası idi
Salus: Romalıların sağlık tanrıçası
Themis: Kanunların, adaletin, örf ve adetlerin tanrıçası
Urania: Semavi aşk tanrıçasıInstagram

Leave A Response

*