Moda

MODA

Random House Sözlüğüne göre Moda

  • Giysi, etiket, davetler ve diğerlerinin günlük alışkanlık veya stili
  • Giyimin, davranışların vb. özellikle seçkin veya seçkin olmak için yapılanan bir toplum tarafından geleneksel kullanımı
  • Tarz, yol
  • Herhangi bir şeyin yapısı, formu

Bu sözlükte yer alanlar… Ya günümüzde?

Moda, Türkçe’de temel olarak bir toplumda bir zaman dilimi içerisinde öne çıkan giyim tarzlarını ifade etmekle birlikte, sadece giyim değil genel davranışlar, sanat, mimari, edebiyat ve yemek gibi bir çok konuyu da içine alan ve bir süre etkin olan toplumsal bir beğeniyi de anlatmak için kullanılmaktadır.

Toplum hayâtına, değişiklik ihtiyacı veya süslenme arzusuyla giren, geçici yenilik. Moda, genel bir tâbirdir. Günlük hayâtın, çeşitli kısımlarında geçici bir süre hâkim olan zevk anlayışına denir.

Modanın târihçesi mîlâddan binlerce sene öncesine uzanmaktadır. Çinlilerin, ayaklarını küçültmeleri için sıkıntılara girmesi, Bâbilli ve Asurlu erkeklerin genellikle kaba, saçaklı ve yün elbise giymeleri asırlarına göre birer moda hareketleridir.

Kırım civarında yapılan arkeolojik kazılar sırasında M.Ö 3. ve 5. yüzyıllara âit renkli, çizgili ve değişik desende kumaşların bulunması o zamanda da modanın olduğunu ortaya koymaktadır.

Günümüzde ise moda, internetinde yaygın bir şekilde kullanılmaya başlamasıyla şekil değiştirmiştir. Moda, sosyal ve ekonomik bir olaydır. Ekonomik değişiklikler, âile çevresi, toplumun ahlâk anlayışı, iklimler, mevsimler, toplumun gelenekleri de moda da belirleyici etkendir.

Moda kişinin iç dünyasını dışa vurumudur bir anlamda. Bazen özenti, bazen abartı ama moda yaşamın vazgeçilmezi halini almıştır. Dinlenen müzik dahi günümüzde moda ile ölçülmektedir. Ne derece doğrudur okuyucunun yorumuna bırakalım bunu.

Önemli olan modaya esir olmadan içindeki modayı yaratmak, abartıya kaçmamak, kişiliğinle örtüşecek olanı seçmek olmalıdır.

Moda sayfamız siz okurlarımız için…http://www.hangimoda.com/moda/moda


Leave A Response

*