Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Uluslararası Sözleşmesi Bu Sözleşme’ye taraf olan Devletler; Birleşmiş Milletler...

CEDAW Türkiye toplantısı gerçekleşti. Toplantıda hükümetten sözleşmeye uyarak, ayrımcılık, kadına yönelik şiddet, seçilmede kadın...