Kadınlar.. Haklı Kadın Platformu Sesiniz Olacak

Sivil toplum kuruluşları, akademisyenler, gazeteci-yazarlar ve iş dünyasının önde gelen isimleri, kadınların politikaya katılımını engelleyen koşulların ortadan kaldırılması ve 12 Haziran 2011 seçimlerinden sonra oluşacak parlamentoda kadınların eşit temsilinin sağlanması için bir araya gelerek “Haklı Kadın Platformu”nu kurdu.

17 Mart Perşembe günü Bahçehir Üniversitesi’nde düzenlenen basın toplantısında Hürriyet Gazetesi Yönetim Kurulu Başkanı Vuslat Doğan Sabancı, Hürriyet Pazarlama ve Satış Grup Başkanı Tijen Mergen, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Başkanı  Aysel Çelikel,  Uçan Süpürge Kadın Derneği’nden Selen Doğan, Türk Kadınlar Birliği’nden Avukat Selma Durak,  Kadın Adayları Destekleme ve Eğitme Derneği’nden  Çiğdem Aydın, Kagider’den Dilek Bil,  Anadolu Girişimci İş Kadınları Derneği’nden Figen Aydın, Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu’ndan Canan Güllü, Başkent Kadın Platformu’ndan Fatma Bostan Ünsal, Gazeteci Meral Tamer, Bakırköy Kent Konseyi’nden Avukat Süreyya Turan,  İş ve Meslek Sahibi Kadınlar Federasyonu’ndan Arzu Özyol, Marmara Grubu Vakfı’ndan  Müjgan Süver ve Türk Hukukçu Kadınlar Derneği ‘nden Ayşen Önen konuşmalarıyla herkesi, kadın hakları ve  eşit temsil hakkı için çalışmaya davet etti.

Haklı Kadın Platformu Tanıtım Toplantısı açılış konuşmasını Vuslat Doğan Sabancı yaptı. Konuşmasında platformun bir araya gelme amacının mecliste daha çok kadın görmek olduğunu belirten Vuslat Doğan Sabancı, kadın-erkek eşitliği  konusuna vurgu yaptı. Türkiye’de kadınların TBMM’de %9’luk temsili ile 181 ülke içinde 105’inci sırada yer aldığına dikkat çeken Sabancı, Türkiye’nin, Kadın Erkek Eşitliği karnesinde 134 ülke arasında sondan 9’uncu, kadınların ekonomiye katılımında ise sondan 4’üncü olduğunu ve Türkiye’de her yüz kadından 58’inin hiçbir sosyal güvencesi olmadığını belirtti.

Sabancı, özellikle siyasette ve iş yaşamında görülen haksız rakam tablosunu değiştirmek istediklerini söyledi ve  platforma destek veren tüm katılımcılara teşekkür etti.

Kuruluş gerekçelerini ve hedeflerini açıklayan Haklı Kadın Platformu, parti liderlerine ve seçmene de birer çağrı yaptı.
Kadınların politikaya aktif katılımını ve TBMM’de eşit temsilini sağlamak, kadınların politikaya katılımını engelleyen koşulların ortadan kaldırılması için çalışacak olan Haklı Kadın Platformu öncelikli amacının “12 Haziran 2011 seçimlerinden sonra oluşacak Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne bugünkünden çok daha fazla sayıda kadın milletvekili girebilmesini sağlamak” olduğunu açıkladı.

Platform, kadınlar lehine düzenlemelerin bir an önce yapılması için parti yöneticileri ve il teşkilatları nezdinde konunun takipçisi olacaklarını belirterek eşit özelliklere sahip kadın ve erkek adaylar arasında kadın adaylara öncelik verilmesini talep ederek seçmenleri, partilerin kadın aday göstermesi konusunda duyarlı olmaya çağırdı.

Türkiye’nin kadınların TBMM’de %9’luk temsili ile 181 ülke içinde 105’inci sırada yer aldığına dikkat çeken Haklı Kadın Platformu, parti liderlerini “12 Haziran 2011 seçimlerinden sonra kadınların eşit temsil edildiği bir meclise kavuşabilmek için gerekenleri yapmaya davet ederken seçmene “kadınların sorunlarına sahip çıkacak, erkek egemen değerleri dönüştürecek kadın adayların Meclis’te eşit sayıda yer alması konusunda duyarlı olma” çağrısı yaptı.

Yaklaşık 90 bin kişiyi temsil eden Haklı Kadın Platformu’nun ilk imzacıları arasında, AGİFED (Anadolu Girişimci İş Kadınları Dernekleri Federasyonu), Antalya TOAYDER Kadın Kolu, Aralık Derneği, İş Kadını Aynur Bektaş, Yönetici Ayşe Sözeri Cemal,  Başkent Kadın Platformu, CNN Türk, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği, Gazeteci-yazar Gila Benmayor, Hürriyet Aile İçi Şiddete Son! Kampanyası, İstanbul Bakırköy Kent Konseyi Kadın Meclisi, İş ve Meslek Sahibi Kadınlar Derneği, KA-DER (Kadın Adayları Destekleme ve Eğitme Derneği), KAGİDER, KAMER, İş Kadını Leyla Alaton, Marmara Grubu Vakfı, Gazeteci- yazar Meral Tamer, NTV, İş Kadını Nur Ger, Akademisyen Prof. Yeşim Arat, Yönetici Tijen Mergen, Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TURKONFED), Türk Hukukçu Kadınlar Derneği, Türk Kadınlar Birliği, Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu, TÜSİAD, Uçan Süpürge, İş Kadını Vuslat Doğan Sabancı yer aldı.

NEDEN HAKLI KADIN PLATFORMU?

  • Haklı Kadın Platformu,

Kadınların mecliste erkeklerle eşit şekilde temsil edilmesini;

Kadınların şiddetin her türlüsünden korunmasını;

Toplumsal cinsiyet eşitliği için gereken adımların ivedilikle atılmasını;

Kadınların istihdamda hak ettikleri yeri bir an önce almasını;

Kadınları ayrımcılıktan koruyacak yasaların hayata geçirilmesini

sağlamak amacıyla kurulmuştur.

  • Kadınların politikaya katılımını engelleyen koşulların ortadan kaldırılması için çalışacak olan Haklı Kadın Platformu’nun öncelikli amacı, 12 Haziran 2011 seçimlerinden sonra oluşacak Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne bugüne kadar olandan çok daha fazla sayıda kadın milletvekili girmesini sağlamak, kadınlar lehine düzenlemelerin bir an önce yapılması için parti yöneticileri ve il teşkilatları nezdinde konunun takipçisi olmak, eşit özelliklere sahip kadın ve erkek aday arasında kadın adaylara öncelik verilmesine dikkat çekmek ve seçmenleri, partilerin kadın aday göstermesi konusunda duyarlı olmaya çağırmaktır.
  • Platform siyasi partilerin seçim sürecinde kadınlarla ilgili verdikleri sözlerin takipçisi olacak  ve vaadlerin yerine getirilmesi için baskı grubu olma işlevini yerine getirecektir.

Şu anda AGİFED (Anadolu Girişimci İş Kadınları Dernekleri Federasyonu), Antalya TOAYDER Kadın Kolu, Aralık Derneği, İş Kadını Aynur Bektaş, Yönetici Ayşe Sözeri Cemal,  Başkent Kadın Platformu, CNN Türk, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği, Gazeteci-yazar Gila Benmayor, Hürriyet Aile İçi Şiddete Son! Kampanyası, İstanbul Bakırköy Kent Konseyi Kadın Meclisi, İş ve Meslek Sahibi Kadınlar Derneği, KA-DER (Kadın Adayları Destekleme ve Eğitme Derneği), KAGİDER, KAMER, İş Kadını Leyla Alaton, Marmara Grubu Vakfı, Gazeteci- yazar Meral Tamer, NTV, Akademisyen Prof. Yeşim Arat, Yönetici Tijen Mergen, TÜRKONFED (Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu), Türk Hukukçu Kadınlar Derneği, Türk Kadınlar Birliği, Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu, TÜSİAD, Uçan Süpürge, İş Kadını Vuslat Doğan Sabancı’nın bir araya gelmesiyle oluşan Haklı Kadın Platformu, kadınların mecliste eşit temsilini destekleyen tüm kişi ve kuruluşları Platform’u desteklemeye davet etmektedir.Instagram

Leave A Response

*